Snake

Zasady Gry Snake /Przydatne informacje

Celem gry jest „zaspokojenie głodu Węża”, a ten można opisać słowem – niekończący się. Twoim zadanie jest zebranie jak największej ilości „pokarmu” pojawiającego się na planszy i zbudowanie jak najdłuższego wężą.