Sudoku

Zasady gry sudoku & przydatne informacje

Celem gry w sudoku jest wypełnienie całej planszy w taki sposób, aby w każdym wierszu, w każdej kolumnie oraz w każdym pogrubionym kwadracie o wymiarach 3x3 znalazło się dokładnie po jednej cyfrze od 1 do 9.